SUMMARY

Loading the player...
 • 01.企业名称

  株式会社宇阳ENG
 • 02.代表理事

  Kang, Shin Ki
 • 03.经营形态

  制造、批发
 • 04.种类

  环境污染防治设备,集尘器,吸尘器,环境设备,工业过滤器
 • 05. 成立日期

  1995年6月28日(法人转换:2001.3.26)
 • 06.地址

  京畿道始兴市马游路10号街37(始华工业园区3-729号)
 • 07. 电话

  (代) 031) 434 - 2204, FAX : 031) 434 – 2919
 • 08. 资本金

  2亿5千万元
 • 09. 资产

  65亿元
 • 10. 员工情况

  文职人员 12名,生产管理技术人员 3名,生产技术人员 15名